Balíky

Poradenstvo

Jednorazová návšteva u klienta alebo v mieste realizácie v rozsahu 2-3 hodín

Návrh a 3D vizualizácia interiéru

Rámcový ideový návrh dispozičného, farebného a materiálového riešenia s vytypovaním nábytku alebo návrhom nábytku na mieru.

3D vizualizácia obsahuje: pôdorysné riešenie, perspektívne pohľady, pohľady z vtáčej perspektívy, rezy, živá animácia, virtuálna prehliadka, 360 st.panoráma, fotodokumentácia, varianty riešenia, dolaďovanie

Cenovo prijateľný a často dostačujúci pre vlastnú realizáciu. Vhodný aj pre tých, ktorým stači myšlienka a ďalej sa rozbehnú sami cestou vlastnej realizácie. Dá sa spracovať i na diaľku /online/.

Dohľad / Realizačná spolupráca

Podpora pri vlastnej realizácii a dohliadanie na súlad interiéru.

Systémový alebo len občasný dohľad podľa potreby je vhdný pre tých, ktorí majú priestor na vlastné dohľadanie tovaru a službieb pričom potrebujú svoj výber len odobriť (v zmysle klient hľadá, dizajnér schvaľuje).

Alebo realizačná spolupráca až po plné vedenie realizácie vhodná pre tých, ktorým chýba čas (v zmysle dizajnér hľadá, klient schaľuje)

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a zadaní, výkresy atypového nábytku na mieru, výkresy úprav interiéru.

Komunikácia s dodávateľmi podľa potreby.

Nákupná asistencia alebo osobný predvýber vybavenia.

Kontrola financii ako aj schvaľovanie konečného výberu zostáva plne v rukách klienta.

70-100 Eur

na báze fixnej ceny určenej dopredu podľa odhadu náročnosti

na báze hod.sadzby