Návrh exteriéru rodinného domu, Malacky

Návrh exteriéru rodinného domu –  fasády, oplotenia, areálu  a záhrady. Súčasťou návrhu bolo aj riešenie interiéru.