Vizualizácia fasády, Dobré jablká

Vizualizácia možností riešenia fasád budov, výrobných a skladových hál slovenského producenta jabĺk. Spolupráca vznikla na základe predošlej spolupráce na predajni vo Fresh Markete, predajne a zasadačky centrály firmy v Dunajskej Lužnej.