Spolupráca

Interiérové poradenstvo

Jednorazová návšteva u klienta alebo v mieste realizácie v rozsahu 2-3 hodín

70-100 Eur

Návrh a 3D vizualizácia.

Rámcový ideový návrh dispozičného, farebného a materiálového riešenia s vytypovaním nábytku alebo návrhom nábytku na mieru.

3D vizualizácia obsahuje: pôdorysné riešenie, perspektívne pohľady, rezy, foto-dokumentácia, animácia, video virtuálnej prehliadky, 360 st.panoráma, varianty riešení, dolaďovanie

Cenovo prijateľný a často dostačujúci pre vlastnú realizáciu. Vhodný aj pre tých, ktorým stači myšlienka a ďalej sa rozbehnú sami cestou vlastnej realizácie. Dá sa spracovať i na diaľku /online/.

Fixná individuálne určená cena

Dohľad

Podpora pri vlastnej realizácii a dohliadanie na súlad interiéru.

Systémový alebo len občasný dohľad podľa potreby je vhdný pre tých, ktorí majú priestor na vlastné dohľadanie tovaru a službieb pričom potrebujú svoj výber len odobriť v zmysle „klient hľadá, dizajnér schvaľuje“.

Nákupná asistencia pri výbere nábytku, vybavenia alebo materiálov.

Cena na báze hod.sadzby

Realizačná spolupráca

Plné vedenie realizácie, vypracovanie zadaní, realizačných podkladov, výkresy úprav interiéru alebo atypového nábytku na mieru, komunikácia s dodávateľmi podľa potreby, kontrola priebehu prác.

Samostatný osobný pred/výber nábytku, vybavenia a materiálov v zmysle „dizajnér hľadá, klient schvaľuje“.

Kontrola financii ako aj schvaľovanie konečného výberu zostáva plne v rukách klienta.

Vhodné pre tých, ktorým chýba čas.

Cena na základe hod.sadzby.

Na túto spoluprácu momentálne nemám priestor.