Chlapčenská kúpeľňa, Masarykova kolónia

Návrh chlapčenskej kúpelne ako súčasti návrhu interiéru rodinného domu.