Dizajn kúpeľne de luxe, Rovinka

SK Dispozičná a výtvarná zmena celej kúpelne s dôrazom na relaxačné luxusné stvárnenie. Viacero možností vybavenia od celo-kompozitnej sanity  cez hranaté aj oválne prevedenie až po rôzne riešenia zadnej steny s policami. Požiadavka na dve výškové úrovne podlahy a umiestnenie vodného radiátora  za vaňu. Súčasťou návrhu bol návrh interiéru aj exteriéru.

EN Bathroom disposal change with respect to its relax and luxury finishing. There were several more solutions of bathroom equipment from overall composite  bathroom equipment, cubic or oval equipment, overall light gray finishing, some more wood finishing,  until a different back wall shelf solutions. .Different floor level requirements was a must so as water radiator  placement behind  the  bathtub.