Návrh prírodnej kúpeľne, viladom Dun.Streda

Prírodná kúpeľňa ako jednotná súčasť celého interiéru.