Romantická kúpeľňa, Masarykova kolónia Bratislava

Návrh kúpelne ako súčasti návrhu interiéru rodinného domu.