Vizualizácia moderného bytu v modrom, City Park Ružinov

Vizualizácia interiéru aj terasy bytu ako podklad pre zariadenie interiéru a  terasy.