Vizualizácia modernej kúpelne, Petržalka City

Návrh interiéru kúpelne ako súčasti návrhu interiéru bytu.